Không có sản phẩm trong phần này

Sâm Củ Khô Pocheon

Hồng Sâm Củ Khô Pocheon có bản chất là những củ nhân sâm Hàn Quốc 6 năm tuổi đã qua sơ chế và hấp sấy, đóng gói dưới những tiêu chuẩn kiểm định chặt chẽ, mang đến cho người dùng sản phẩm chất lượng nhất, giữ nguyên vẹn các giá trị tinh hoa của hồng sâm. Không những vậy, thông qua chế biến độc đáo, những củ hồng sâm này có thời gian bảo quản lên đến 10 năm mà không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Xem thêm